Kårgemensam övernattning

25 mars, 2020 av Sovsäcken

Dags för kårgemensam övernattning.  Information finns i den bifogade filen.

Nytt för i år är att anmälan ska göras i vårt medlemssystem Scoutnet. Instruktion finns i filen.

Anmälan kårgemensam övernattning 2020