Information från kårordförande!

25 mars, 2020 av Sovsäcken
SAMTLIGA SCOUTER
Med anledning av pandemin med Coronaviruset har scouterna gett ut riktlinjer nationellt som vi i Ängelholms scoutkår följer. Det innebär följande.
Lokal och regional scoutverksamhet kan fortsätta som vanligt. Alla som är sjuka eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma från våra möten. Fokus är stor på storstadsområdena. Vi kommer hålla våra möten utomhus för att också genom detta minska ev. smittspridning. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
När det gäller kårens egen övernattning den 25-26/4 så fortsätter planeringen då allt program och övernattningen kommer ske utomhus. Skulle det ske någon förändring av Scouternas rekommendationer eller från Folkhälsomyndigheten kommer vi att ompröva vårt beslut.
Ordförande Ängelholms scoutkår
Anders Bauer