Behöver hjälp vid arrangemang

26 februari, 2020 av Sovsäcken

SAMTLIGA FÖRÄLDRAR

Detta är ett rop om hjälp vid två av vårens arrangemang. Det vi behöver hjälp med är dels personer som kan hjälpa till med matlagning och kunna sitta på kontroller under tävlingar.

Den 25-26/4 har hela kåren övernattning. Vi behöver hjälp med matlagning och kontrollanter. Förläggning inomhus är möjlig men även utomhus.

Den 21-24/5 åker vi på distriktets vårläger, Då behöver vi hjälp med personer som kan laga mat utomhus. Vi behöver också personer som kan hjälpa till att bygga läger den 21:e samt riva läger den 24:e. I detta fall är det bara förläggning utomhus som gäller.

Hör av dig om du känner att det är något som lockar. Anmäl ditt intresse till ledarna på resp. avdelning.

Ledarna