En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 72 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och 1 roveravdelningar.

Varje avdelning träffas en gång i veckan i våra stugor.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Vår stuguthyrare sköter uthyrning av stugorna, är du intresserad av att hyra våra lokaler titta in här.

Har du några frågor om vår organisation så kontakta engelholms.scoutkar@yahoo.se