Bli scout i Ängelholms Scoutkår

Ängelholms Scoutkår har funnits i 108 år!

Av: Elin Andersson

Välkommen hit för att hålla traditionen levande!

Många barn, unga och vuxna börjar i Scouterna på hösten i samband med terminsstarten, men det går också bra, att i mån av plats, börja under terminerna.

Scoutkårens verksamhet är indelad i åldersgrupper och avdelningar för olika åldersgrupper. Under menyn Avdelningar finns mer information om dessa.

På www.bliscout.nu hittar du alla scoutkårer i Sverige.

Kontakta Ängelholms Scoutkår
Adress                                           Stugbokning
Scoutstigen 1                                 engelholms.scoutkar@yahoo.se
262 32 Ängelholm

Kårordförande
Anders Bauer
anders_bauer@yahoo.se

E-post                                            Plusgiro
engelholms.scoutkar@yahoo.se    17 08 91-6