Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

 

Styrelse

Therese Larsson

Valberedningen & Avdelningsledare upptäckarna

Anders Kronfelt

Kassör

Elin Andersson

IT-ansvarig

Rickard Bauer

Materialansvarig

Malin Andersson

Vice ordförande, Internationellt ombud & Avdelningsledare äventyrarna