I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift. Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

 

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 285 kronor per termin.
Medlemsavgiften fakturaras av Scouterna en gång varje termin och betalas via inbetalningskortet som kommer med fakturan.
Nya medlemmar ansöker om medlemskap via en speciell blankett som skall skrivas under av omyndig medlems målsman.